SAK:n tervehdyksen liittokokousväelle esitti SAK:n varapuheenjohtaja Matti Huutola

24.5.2019 klo 13:10

SAK:n varapuheenjohtaja Matti Huutola
SAK:n varapuheenjohtaja Matti Huutola

Puheen voi lukea kokonaisuudessaan tästä.

Rakennusliiton liittokokous 23.5.2019

Matti Huutola, SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja, järjestöjohtaja
Rakennusliiton os. 131 Rovaniemi

 

Arvoisa puheenjohtajisto hyvät rakentajatoverit, liittokokousedustajat,

Harvoin tulee mahdollisuus aloittaa puhe tilaisuudessa, jossa voin sanoa mistä viitekehyksestä tulen ja mihin olen järjestäytynyt. Nyt sen sain tehdä ja minulle mitä arvokkaimmassa ja parhaimmassa tilaisuudessa.

Jäsen Rakennusliitossa olen ollut vuodesta 1977 ja jatkuu edelleen. Näkemyksiä työurani eri tehtävissä ja päättäjänäkin olen aina katsellut rakentajan silmin. En varmaan ole siihen aina pystynyt riittävästi, eivätkä kaikki sopimukset ja ratkaisut ole olleet rakentajan kannalta parhaita mahdollisia.

Rakentajien silmin katsominen on ollut mielestäni helppoa siksi, että rakennusala on ala, joka on monella tapaa kohdannut ensimmäisten joukossa muuttuvan työelämän. Nyt keskustellaan epätyypillisistä työsuhteista, määräaikaisista sopimuksista, töiden ketjuttamisesta ja esimerkiksi itsensä työllistäjistä, ammatinharjoittajista. Tämä kaikki on ollut alan jokapäiväistä arkea vuosikymmeniä.

Rakennusalan sopimukset ja työehdot ovat aina seuranneet aikaansa ja olleet mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen suuntaavia. Olennaista on, että työehtojen määräykset eivät perustu työsuhteen pituuteen, vaan ammattitaitoon ja tulokseen. Tästäpä esimerkkinä, vaikka talopuolen vuosilomamääräykset.

Työnantajatahot ovat kilvan vaatineet joustoja työelämään hinnalla millä hyvänsä. Mielestäni ymmärtämättä edes sitä, kuinka paljon suomalainen työelämä ja esimerkiksi rakentajat joustavat jo nykyisellään. Sen sijaan kovin vähällä tuossa keskustelussa on jäänyt pohdinta siitä, että joustetaanko jo niin, että ihmiset uupuvat ennenaikaisesti työelämän vuoksi.  

Rakentajan työ on kuluttavaa ja aivan liian moni joutuu lopettamaan työelämänsä fyysisten sairauksien, tai vaikkapa tapaturmista johtuvien syiden vuoksi. Ei ole kauaa, kun eläkejärjestelmää uusittiin ja on aivan selvää, ettei sen yhteyteen aikaansaatu työuraeläkejärjestelmä huomioi riittävästi raskaissa ja kuluttavissa työoloissa työskenteleviä.

Hyvät rakentajatoverit,

Säätytalon hallitusohjelmaneuvotteluissa ratkaistaan hyvin monta asiaa, jotka tulevat tapahtumaan Suomessa seuraavan neljän vuoden aikana. SAK:n näkökulmasta vähäisin ei ole se, miten hallitusohjelmaan on kirjattu kolmikantayhteistyön tulevaisuus.

Kuten tiedetään, Sipilän hallituksen aikana kolmikanta oli lähinnä vitsi. Milloin tarjottiin ns. pakkolakeja, milloin kikyä kaikkine heikennyksineen, milloin aktiivimallia, milloin irtisanomisten helpottamisia ja niin edelleen. Tähän menoon kansa halusi eduskuntavaaleissa muutoksen ja on uskominen, että tämä tahto näkyy myös tulevassa hallitusohjelmassa.

SAK on omissa hallitusohjelmatavoitteissaan edellyttänyt, että tuleva hallitus valmistelee työlainsäädäntöön, työelämän kehittämiseen ja työelämän sosiaalivakuutukseen liittyvät linjaukset ja muutosesitykset yhteistyössä työelämän eri osapuolten kanssa.

Tämä vaatimus ei ole yhtään ylimitoitettu, kun miettii kuinka huonoa lainvalmistelua Sipilän hallitus teki työelämäasioissa. Asioita valmisteltiin hätäisesti, niitä vedettiin takaisin tai runnottiin väkisin läpi. Toivottavasti tuleva hallitus on tässä edeltäjäänsä viisaampi.

Myös hyvinvointiyhteiskuntaa on Suomessa perinteisesti rakennettu hyvällä ja laajalla yhteistyöllä. Tulokset ovat puhuneet puolestaan; Suomi on monella mittarilla rankattu maailman parhaimpien joukkoon. Yksi iso tekijä tässä pärjäämisessä on ollut juuri mainitsemani hyvinvointiyhteiskunta - se että kaikista ihmisistä pidetään huolta.

Seuraavan neljän vuoden aikana suomalainen yhteiskunta, ihmisten hyvinvointi on jälleen muutosten edessä. Sipilän hallituksen yritys saada Suomeen entistä parempi sosiaali- ja terveyssektori odottaa edelleen tekijäänsä. Toinen iso muutos tullaan näkemään sosiaaliturvan uudistamisessa, joka aloitetaan alkaneella vaalikaudella. Sekä soten että sotun kanssa kannattaa edellisen hallituksen virheistä oppien edetä pienin askelin eikä yrittää haukata kerralla liian suurta palaa.

Soten ja sotun uudistamiset ovat tarpeen jo senkin vuoksi, että Suomi ikääntyy edelleen kova vauhtia vielä useamman vuoden, syntyvyys ei tunnu lähtevän nousuun eikä maahanmuutostakaan tunnu olevan nopeaa apua työllisyysasteen selkeään nostamiseen.

SAK:ssa on sosiaaliturvaan liittyen tehty kovasti töitä työttömyysturvajärjestelmän uudistamiseksi niin, että se vastaisi paremmin muuttuneen työelämän tarpeisiin. Olemme esittäneet niin sanottua työllistymisturvamallia, jossa työttömyysturvan ja työttömille tarjottavien palveluiden uudistaminen tehdään kokonaisuutena. Tavoitteena on nykyistä yksinkertaisempi ja selkeämpi järjestelmä sekä entistä kohdennetummat palvelut.

Työttömyysturvajärjestelmän uudistamiseen tulisi lähteä aidosti kolmikantaisen valmistelun pohjalta, jossa pitäisi tarkastella ennakkoluulottomasti niin etuuksia, palveluja kuin myös järjestämisrakennetta.

Sanomattakin on selvää, että työttömiä kurittaneesta aktiivimallista pitää luopua kokonaan. Nythän muutama päivä sitten tehtävänsä kohta jättävä työministeri Jari Lindströminkin myönsi, että aktiivimalli oli hänen ministeriuransa suurin virhe. Harmi vaan, että hän tunnisti asian kovin myöhään.

Työttömien palvelujen resurssoinnissa Suomessa on päästävä kohti pohjoismaista tasoa. Palvelujen laatua ja määrää on ehdottavasti parannettava, jotta työttömyysjaksot jäisivät mahdollisimman lyhyiksi. Yksi toimiva ratkaisu voisi olla se, että pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille ja maahanmuuttajille voitaisiin myöntää normaalia korkeampaa määräaikaista palkkatukea. Työkyvyn tukemisen pitää olla tärkeä osa palvelukokonaisuutta.

Arvoisat rakentajat,

olette kokoontuneet tärkeään kokoukseen, jossa valitsette johdon ja hallinnon. Linjaatte rakentajien tavoitteita vuosiksi eteenpäin. Minusta yhtä tärkeää on nähdä ja kokea rakentajien henki ja ammattiylpeys. Ammennetaan siitä voimia tulevaisuuden haasteisiin.

Haluan SAK:n puolesta toivottaa teille hyvää ja rakentavaa kokousta sekä neuvokkuutta tehdä viisaita, tulevaisuuteen katsovia päätöksiä.

Kiitos.

 

 

Kuva: Kimmo Brandt