Asiakirjaluonnos

 

Asiakirjaluonnos on lähetetty ammattiosastoille kirjepostina 3.9.2018.

Luonnoksen kommentointiaika päättyi 24.2.2019.
Kiitos kaikille kommentteja jättäneille!

 

RAKENNUSLIITTO ry   

24. liittokokous 24.-26.5.2019

A S I A K I R J A L U O N N O S


 

Työtä ja turvaa

Rakentamisen sektori on avainasemassa yhteiskunnan muuttamisessa kestävämpään suuntaan ja kaupungistumisen vahvistamisessa. Tämän pitää näkyä valtion ja kuntien suunnalta vahvoina satsauksina rakennusteollisuuteen sekä yleisesti rakentamisessa ammattimaisuuden ja laadun korostumisena.

Rakennusliitto vaikuttaa sen puolesta, että rakennusteollisuuden työpaikoilla on palkkataso kohdallaan, käytetään moderneja työvälineitä ja -sovelluksia, työn tekeminen on laadukasta ja turvallista sekä tasa-arvoisuus toteutuu.

NUORET

 

Nuoria alalle vetää se, että kiinnostavaa työtä löytyy ja palkalla tulee toimeen. Työpaikalla arvostetaan osaavia työntekijöitä ja toivotetaan nuoret mukaan kehittyvään työyhteisöön.

 

Koulutus

 • Rakennusliitto haluaa, että ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen resursseja nostetaan.
 • Energiatehokkuus- ja laatuajattelun pitää näkyä koulutuksen sisällöissä.
 • On tärkeää, että koulutuksessa alusta alkaen kulkee mukana työsuojelu ja itsestä huolen pitäminen. Turhien riskien välttäminen opitaan työssäoppimisen aikana.
 • Haluamme edistää työssäoppimista erilaisin mallein, joita ovat muun muassa 2+1 ja oppisopimukset. Tavoitteena on, että jokaisella työssäoppijalla on motivoinut ja koulutettu työpaikkaohjaaja.
 • Rakennusliiton nuorisotyöntekijät tapaavat nuoret heidän oppilaitoksissa ja työssäoppimisessa.

 

Työpaikka

 • Rakennusliitto on omalla työnvälityksellään mukana auttamassa nuorta ensimmäisen työpaikan löytämisessä.
 • Autamme täydentämään osaamista jatkokouluttautumalla, jonka kautta aukeaa uusia kiinnostavampia tehtäviä ja parempi palkka.
 • Raksanuoret tarjoaa nuorille jäsenille monipuolista toimintaa, verkostoitumista ja helppoa tapaa linkittyä osaksi ammattiliiton toimintaa.

 

TÖIHIN

 

Työelämään lähteminen on merkittävä muutos nuoren elämässä, kun opinahjo jää taakse ja työelämän arki koittaa. Me Rakennusliitossa haluamme olla rinnallasi tekemässä tästä muutoksesta ikimuistoisen kokemuksen ja mukana kulkemassa kohti ammattimaisuutta.

 • Haluamme työpaikoille laadukkaan perehdyttämisen, jossa työsuojeluvaltuutetut ovat mukana.
 • Kannustamme sinua tekemään työsopimuksen aina kirjallisena.
 • Rakennusliitto on tukenasi tarjoten luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen verkoston, joka toivottaa sinut tervetulleeksi töihin ja valvoo sinun etujasi, on sitten kyse palkoista, lomista tai työterveyshuollosta.
 • Haluamme palvella nuoria jäseniämme mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja tuoda palvelut uusiin välineisiin.

 

Työttömyys

Rakennusalalle on tyypillistä työllisyyden vaihtelu. Olitpa sitten ruudin kova ammattilainen, tai sellaiseksi vasta kasvamassa, työttömyys, tai lomautus, saattaa osua kohdallesi. Rakennusalan työttömyyskassan jäsenyys antaa ansioihisi ja työhistoriaasi sidottua taloudellista turvaa työttömyyden kohdatessa. Rakennusalan työttömyyskassa auttaa ja ohjaa jäseniään heti työttömyyden alkaessa varmistaen näin, että jäsen saa välittömästi ne edut ja palvelut, jotka hänelle kuuluvat.Hakemusten käsittelyaika on lyhyt turvaten jäsenten toimeentulon työttömyyden kohdatessa.

 

HYVÄ JA TURVALLINEN TYÖPAIKKA

 

Rakennusalan veto- ja pitovoiman kannalta tärkeää on, että rakentamisessa nostaa päätään laatu, ammattimaisuus ja turvallinen tekeminen.

 • Rakennusliitto on aktiivinen toimija yhteiskunnallisesti ja alan sisällä työturvallisuuden kehittämiseksi. Siistit ja pölyttömät työmaat pitää olla keskeinen tavoite. Tarvitaan hissejä ja uusia työvälineitä työergonomian parantamiseksi.
 • Panostukset työturvallisuuteen vähentävät työtapaturmia.
 • Hyvässä työpaikassa työterveydenhuollon ammattilaiset tekevät mittauksia, joiden perusteella muokataan työolosuhteita terveellisemmäksi.
 • Uskomme, että tekemisen laatu paranee aliurakointiketjuja lyhentämällä.
 • Yleissitovilla työehtosopimuksilla kehitetään parhaiten hyvää ja turvallista rakentamista.
 • Ongelmien sattuessa liiton toimitsija- ja juristiverkosto on käytettävänäsi.
 • Liitto jatkaa työtä harmaan talouden torjumiseksi.
 • Rakennusliitolle on tärkeää kehittää työttömyysturvaa vastaamaan yhä paremmin rakentajien tarpeita työttömyyden kohdatessa.
 • Liitto vaikuttaa myös EU-tasolla työympäristön kehittämiseksi.
 • Omalla työnvälityksellä pyrimme katkaisemaan jäsentemme työttömyyden mahdollisimman lyhyeen.
 • Työpaikalla kaikki ovat samanarvoisia ja epäasiallista käyttäytymistä ei kenenkään tarvitse kohdata.

 

 

 

AMMATTILAINEN

 

Yhteiskunnallisessa keskustelussa osaaminen ja sen kehittäminen on noussut yhdeksi keskeiseksi tekijäksi Suomen menestymisessä. Rakennusteollisuudessa tärkeää on, että ammattimaisuus korostuu yhä enemmän jokapäiväisessä toiminnassamme työmailla ja tehtaissa. Kun rakentamisen standardit tiukkenevat, pitää myös osaamisen olla ammattilaistasoa. Laadukas rakentaminen vahvistaa alan keskeistä roolia yhteiskunnassa. Ammattilaisuus heijastuu myös korkeana järjestäytymisasteena ja sillä, että työpaikoilta löytyvät luottamushenkilöt.

 

 • Koemme tärkeäksi hakea laajempaa liittolaisuutta työmarkkinakierroksella työnantajien palkka-ankkurin murtamiseksi.
 • Laadukas työvoima ei ole halpaa, eikä halpa työvoima ole laadukasta. Liitto haluaa parantaa rakentajien ansiotuloja. Aikatyön rinnalla on edistettävä urakkatyötä.
 • Haluamme olla mukana ammattilaisvoimin rakentamassa ekologisesti kestävämpää yhteiskuntaa.
 • Rakennusliitto on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä kansallisella, että kansainvälisellä tasolla. Haluamme olla ammattilaisten edunvalvoja.
 • Olemme mukana kehittämässä ammattitutkintoja ja kannustamme rakentajia suorittamaan tutkintoja ammattilaisuuden osoittamiseksi.
 • Kannustamme yrityksen työsuojelutoimikuntia rakentamaan yrityskohtaisia toimintamalleja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.
 • Jäsenemme ovat ylpeitä jäsenyydestään työpaikoilla. Vahvempi liitto takaa paremmat edut
 • Kannustamme ammattilaisjäseniämme luottamusmiehiksi ja työsuojeluvaltuutetuiksi. Tuemme edunvalvojia alueellisilla luottamushenkilökoulutuksilla.
 • Tarjoamme ammattilaisille vaikuttamisen tasoja työelämän kysymyksiin ammattiosastoissa, maakokouksissa ja ammattialakohtaisissa työryhmissä.
 • Ammattiosastomme keskittyvät paikalliseen edunvalvontaan. Niitä johtaa osastoon kuuluvat luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja muut liiton aktiivit.
 • Tuemme jäsenistömme osaamista urakka-, ammatti- ja järjestökoulutuksilla.
 • Liitto kannustaa ammattilaisjäseniään kehittämään omaa ammattialaansa niin alakohtaisilla tapaamisilla kuin sähköisillä verkostoilla.
 • Kannustamme kaikkia jäseniämme olemaan yhteiskunnallisesti aktiivisia. Liitolle on tärkeää, että eduskunnassa ja valtuustoissa on rakentamisen asiantuntijoita. Näemme myös kansalaisjärjestötoiminnan tärkeäksi vaikuttamisen kanavaksi.

 

TERVEENÄ ELÄKKEELLE

 

Rakennustyö on kuormittavaa ja riskialtista työtä. On tärkeä, että työturvallisuutta ja –ergonomiaa kehitetään alan sisällä. Tätä tukemaan tarvitaan työturvallisuusmääräyksiä.

 • Työterveyshuoltojärjestelmä on järjestettävä kaikille työntekijöille tasapuolisesti, laajasti ja kattavasti. Työkyvyttömyyden uhkaan on puututtava ajoissa.
 • Turvallisilla ja pölyttömillä työmailla, joissa on hissit, pidennetään työuria.
 • Eläkeikää lähestyvä motivoitunut ammattilainen on juuri sopiva henkilö työpaikkaohjaajaksi nuorelle työntekijälle. Hänellä on kokemusta ja samalla työtä voidaan keventää mahdollistaen työuran pidentämisen.
 • Kuntoutukseen on satsattava. Eläkeyhtiöiden avulla tai yrityksien sisäisillä ratkaisuilla muuntokoulutus on tapa mahdollistaa ammattilaisten siirtyminen uusiin tehtäviin.
 • Rakennusalalta pitää päästä terveenä eläkkeelle.