Ehdokasasettelu käynnistyy 14.9.2018


Edustajat liittokokoukseen valitaan sääntömääräisesti suhteellista vaalitapaa noudattaen. Aluejärjestöjen muodostamista vaalipiireistä valitaan yksi edustaja alueen 400 henkilöjäsentä kohden. Ahvenanmaan maakunta muodostaa vaaleissa oman vaalipiirinsä. Kaiken kaikkiaan kokoukseen valitaan 189 edustajaa.

Liittokokousvaalien ehdokasasetteluaika on 14.9. - 14.12.2018.

Ehdokkaita vaaleihin voivat asettaa

a) vaalipiirin alueella toimivat jäsenyhdistykset (ammattiosastot) ja

b) ns. valitsijayhdistysmenettelyllä 5 vaalipiirin alueen vaalikelpoista henkilöjäsentä. 

Vaalit

Rakennusliiton liittokokousvaalit ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajiston vaalit järjestetään 25.2. - 10.3.2019 välisenä aikana. Äänestää voi sähköisesti tai kirjeäänestyksellä. Vaalimateriaali postitetaan äänioikeutetuille, liiton jäsenrekisteriin ilmoittamaansa osoitteeseen, 20.2.2019.