Liittokokoukseen oli valittu kaikkiaan 27 naisedustajaa. Kuva: Kimmo Brandt
(Alueiden edustajien ryhmäkuvat löytyvät kunkin alueen alta vasemmasta valikosta.)

 

  • Liittokokousedustajien vaali toimeenpantiin 23.2.-8.3.2015.
  • Liittokokousvaaliehdokkaita on kaikkiaan 524, joista 34 on naisia
    (ks. yhteenvetokuvat alla).

    Vaaleissa on mukana myös nuoria ehdokkaita. 54 alle 30-vuotiasta liiton jäsentä on lähtenyt ehdolle kevään liittokokousvaaleihin.

  • Liittokokouksen ehdokasasetteluaika oli 12.9. -14.12.2014.

  • Kutsut Rakennusliiton 23. liittokokoukseen ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajiston kokoukseen on julkaistu Rakentaja-lehdessä 12.9.2014.
Liittokokousedustajien yhteismäärä alueittain.

Tilastotietoa vaaleissa ehdolla olleista

Ehdokastilasto, vaalit 2015.