BWI:n pääsihteeri Ambet Yusonin tervehdys

Ambet Yuson

Rakennusliitto ry:n 23. liittokokous

Helsinki 23.5.2015

 

Pääsihteeri Ambet Yuson

Rakennus- ja puutyöläisten kansainvälinen liitto BWI

 

 

Liittokokousedustajat, toverit, ystävät ja kutsuvieraat

Tuon teille kansainvälisen rakennus- ja puutyöväen järjestön, BWI:n 12 miljoonan jäsenen solidaariset terveiset. Haluan myös antaa tunnustusta kansainvälisille osallistujille, jotka osallistuvat kokoukseenne osoittaen teille solidaarisuutta. Kiitoksia myös Matille ja Kyöstille ja Rakennusliiton johdolle siitä, että sain mahdollisuuden osallistua ja käyttää puheenvuoron tässä 23. liittokokouksessanne. Ihan aluksi haluaisin kiittää liittoanne kaikesta tuestanne ja solidaarisuudesta BWI:lle. Teidän solidaarisuutenne avulla lapsityövoiman käyttö on lopetettu useissa Nepalin ja Intian kylissä. Kiitos tuestanne. Annetaan ihan aplodit.

Solidaarisuutenne on mahdollistanut myös sen, että Länsi-Afrikan ammattiliitot ovat onnistuneet järjestämään työntekijöitä ja solmimaan työehtosopimuksia kiinalaisten monikansallisten yritysten kanssa monilla työpaikoilla. Kiitos tuestanne.

Solidaarisuutenne on myötävaikuttanut myös siihen, että ne rakennustyöntekijät, jotka rakensivat stadionia vuoden 2014 Brasilian jalkapallon MM-kisoihin, saivat 15 prosentin palkankorotuksen. Kiitos tuestanne siihenkin.

Solidaarisuutenne on auttanut siirtotyöläisiä Aasiassa taistelemaan oikeuksiensa puolesta. Kiitos tuestanne.

Ehkä mietitte tätä tukiasiaa, mutta Rakennusliitto yhdessä SASK:n kanssa on tukenut näitä maita ja myös yhteisten projektien kanssa tehnyt elämää siellä paremmaksi. Te myös. On upeaa nähdä se kuinka vahvasti Rakennusliitto on sitoutunut toimimaan kansainvälisen solidaarisuuden eteen ja liittonne ei selvästi ainoastaan puhu vaan myöskin toteuttaa käytännössä tukien liittyen taistelua ja toimia maailmanlaajuisesti.

Kokousedustajat ja hyvät toverit, rakennusalan työntekijät kohtaavat suunnattomia haasteita. Miljoonien työntekijöiden tulevaisuus maailmassa on epävarma eikä heillä ole todellista työsuhdeturvaa, ei kunnollista työtä eikä palkkaa, jolla saisivat elannon.  Maailmassa on 202 miljoonaa työntekijää ilman työpaikkaa. Työttömistä nuoria 73 miljoonaa maailmanlaajuisesti ja ainakin 5,7 miljoonaa eurooppalaisista työttömistä on alle 25-vuotiaita. 60 prosenttia kaikista työttömistä on heikossa ja turvattomassa asemassa. Ja niistäkin, joilla on työpaikka, monet tekevät osa-aikaista työtä, urakkatyötä, toimivat valeyrittäjinä, ovat vuokratyössä, heillä on nollasopimus tai epätyypillinen työsuhde ilman työsuhde- ja sosiaaliturvaa. 2,3 miljoonaa työläistä kuolee vuosittain työtapaturmiin ja työperäisiin sairauksiin. Ja maailmassa tuhansia ammattiliittojen johtajia vainotaan vuosittain. Neoliberaali globalisaatio jatkaa ay-liikkeen vuosikymmenten aikaisten saavutusten vesittämistä ja se aiheuttaa tuhoa sosiaaliselle turvaverkolle monissa maissa, kun yritykset vain tavoittelevat voittojaan.

Itse olen kotoisin Aasiasta. Aiemmin tänä vuonna uutistoimisto Bloomberg ennusti, että kymmenen 20:stä maailman nopeimmin kasvavasta taloudesta on tulevaisuudessa Aasian alueella. Aasian nopeasta talouskasvusta huolimatta tasa-arvo ei ole lisääntynyt, sen sijaan epätasa-arvo on kasvanut suuresti. Alueen kasvusta ovat hyötyneet vain harvat ja kasvu on suurentanut rikkaiden ja köyhien välistä eroa. Kasvu ei ole synnyttänyt kunnollisia, turvattuja ja pysyviä työpaikkoja. Se ei ole johtanut palkkatasoon, jolla voi elää, mikä on oleellista, kun halutaan päästä eroon köyhyydestä. Kasvu ei ole johtanut tasa-arvoon. Jopa maailman valuuttarahasto, joka ei ole mikään ammattiliittojen suuri ihailija, on todennut, että liittojen rapautumisen ja epätasa-arvon lisääntymisen välillä on yhteys. Epätasa-arvo kasvaa siellä, missä liitot ovat heikkoja toiminnassaan. Liitot ovat tärkeitä, kun ihmiset halutaan osallistaa, ottaa mukaan ja näin voidaan vähentää epätasa-arvoa. Siksi rakennusalan liittojenkin on järjestettävä lisää jäseniä, kasvettava ja vahvistuttava koko maailmassa, sillä meidän täytyy tavoittaa ne, jotka eivät vielä ole järjestäytyneet joukkoihimme. On järjestettävä nuoret työntekijät, siirtotyöläiset ja epävirallisen sektorin työntekijät. Meidän täytyy osoittaa heille, että liikkeessämme on myös heillekin tilaa ja että pyrimme parantamaan heidän elämäänsä ja teemme heidän kanssa yhteistyötä. Se tekee ammattiliitoista vahvoja, kun näin toimimme. Tämä on BWI:n eli kansainvälisen järjestömme tehtävä ja te olette myös osa tätä tehtävää, jotta rakennamme vahvoja liittoja ympäri maailmaa.

Sanoisin sitten jotakin siirtotyöläisten oikeuksista. Tänä vuonna helmikuussa Suomessa saatiin aikaan kaikkia eurooppalaisia työläisiä koskeva suuri voitto, kun Euroopan unionin tuomioistuin antoi ratkaisun, että palkkasopimuksia ja työehtosopimuksia on noudatettava yhtäläisesti kaikkiin työntekijöihin Suomessa, myös siirtotyöläisiin, joiden työnantajana on toisesta jäsenmaasta käsin toimiva yritys. Tämä on se oikea tapa edetä asiassa. Kun taistelemme kaikkien työntekijöiden puolesta heidän alkuperästään, rodustaan tai siirtolaisasemastaan huolimatta, saamme aikaan paremmat, reilummat ja vakaammat työmarkkinat kaikille.

Viime kuussa Euroopan yhteisö koki suuren järkytyksen, kun sadat siirtolaiset ja pakolaiset hukkuivat kylmään Välimereen. Nämä tapahtumat eivät olleet mikään yksittäinen ilmiö vaan kyse on humanitaarisesta kriisistä. Meidän täytyy oikeudenmukaisuutta ja ihmisoikeuksia puolustavina ammattiliittoina ottaa kantaa siihen, mitä tapahtuu, ei ainoastaan Välimeren tapahtumiin, mutta myös Malesian ja Indonesian rannikoiden tapahtumiin, kun siellä tuhannet rohingya-pakolaiset kuolevat siksi, että näiden maiden välinpitämättömät hallitukset eivät anna heidän hakea turvapaikkaa.

Olen ylpeä voidessani sanoa, että BWI:n jäsenliitot maailmanlaajuisesti taistelevat siirtolaisten oikeuksien puolesta ja kaikkien tasa-arvoisuuden puolesta. Haluan pyytää teitä myös osallistumaan BWI:n kampanjaan ”Ei MM-kisoja Qatariin”, jos työntekijöiden oikeuksia ei kunnioiteta. Katsotaan nyt lyhykäinen video (videon pidempi versio katsottavissa tästä) tästä kampanjasta.

Pyydän tukeanne yli miljoonan rakennustyöläisen taisteluun Qatarissa. 99 prosenttia heistä on siirtotyöläisiä, lähinnä Intiasta, Nepalista, Bangladeshista ja Filippiineiltä kotoisin. Viimeisen kolmen vuoden aikana 1 380 rakennustyöntekijää kuoli työmaalla ja lukujen odotetaan kasvavan 4 000:een, jos Qatar ja FIFA eivät ryhdy toimiin. Qatar on yksi maailman rikkaimmista maista ja silti siirtotyöläisiä kohdellaan siellä kuin orjia eikä heillä ole mitään oikeuksia. Heille ei taata kansainvälisiä työntekijöiden perusoikeuksia, ja mikä tärkeämpää vielä, he eivät saa myöskään liittyä ammattiliittoihin. Joku kuukausi sitten 700 siirtotyöläistä ryhtyi lakkoon, koska heidän palkkojaan ei ollut maksettu, ruoka oli surkeaa ja työpäivät olivat erittäin pitkiä. Hallitus pidätti, vangitsi ja karkotti maasta nämä työntekijät sen sijaan, että olisi puuttunut ongelmaan.

Hyvät toverit ja ystävät, nämä siirtotyöläiset tarvitsevat teidän solidaarisuuttanne. BWI aikoo edustaa heitä ja aikoo järjestää heidät liittoihinsa, jotta he voisivat taistella oikeuksiensa puolesta ja toivon, että voin luottaa teidän tukeenne.

Haluaisin vielä käyttää tilaisuuden ja puhua äskettäisestä Nepalin maanjäristyksestä. Kuten tiedätte suurin osa näistä siirtotyöläisistä on kotoisin Nepalista ja viime kuussa köyhässä Nepalissa oli kaksi tuhoisaa maanjäristystä kahden viikon välein. Yli 8 500 ihmistä kuoli, lähes 20 000 loukkaantui, 3 miljoonaa joutui muuttamaan kotipaikkakunnaltaan ja tuho vaikutti 4 miljoonan elämään. Olemme perustaneet avustusrahaston, jolla rahoitetaan apua välittömään tarpeeseen, kuten ruokaan, huopiin ja vaatteisiin. Pyydän teitä tukemaan Nepalin kansaa, kun se aloittaa maansa uudelleenrakennuksen.

Puhutaan sitten vielä FIFA:sta. FIFA on osallisena ongelmaan. FIFA:lla on poliittinen, juridinen ja moraalinen vastuu MM-kisojen järjestäjänä. Valitettavasti FIFA Sepp Blatterin johdolla on kieltäytynyt ottamaan vastuuta. Blatter on jatkuvasti sanonut, että FIFA on voittoa tuottamaton jalkapallojärjestö ja hän on jopa todennut, että se ei voi puuttua työntekijöiden oikeuksia koskeviin asioihin. Ensi perjantaina 29. toukokuuta BWI:n edustajat maailmanlaajuisesti tulevat marssimaan ja osoittamaan mieltään FIFA:n kongressin edustalla Zürichissä. Vaadimme FIFA:a puolustamaan työntekijöiden oikeuksia ja ihmisoikeuksia. Muistutamme FIFA:a siitä, että työntekijät ovat osa joukkuetta. Haluamme, että hieno laji pidetään puhtaana ja se vapautetaan nykypäivän orjuudesta, jossa nuoria ihmishenkiä menetetään. Pyydän teitä kaikkia osallistumaan 29. toukokuun tapahtumaa valmisteleviin toimiin. Pyydän, että allekirjoitatte vetoomuskampanjamme, joka on kohdistettu FIFA:a sponsoroiville yrityksille, Coca-Colalle, Adidakselle, Visalle, McDonald’sille ja muille. FIFA:a sponsoroivat yritykset ovat jo aloittaneet keskustelut ja kertoneet FIFA:lle, että haluavat sen toimivan puhtain paperein ja varmistavan, että työntekijöitä koskevia standardeja noudatetaan paremmin. Elokuussa tapaan yhden FIFA:n suuren yrityssponsorin, Coca-Colan edustajat ja vien heille tämän viestin. Teidän osallistumisenne edistää kampanjaamme. Jatkakaamme taistelua. Pitäisikö FIFA:lle antaa punainen kortti. Hyvä.