Valmistautuminen Rakennusliiton 24. liittokokoukseen 24.-26.5.2019

18.11.2016Päätös liittokokouksen ajankohdasta ja paikasta (hallitus)
 
 Valmistelutyöryhmien nimeäminen
5.5.2018Vaalijärjestyksen vahvistaminen (sääntötyöryhmä → hallitus → valtuusto)
 Liittokokouksen tunnuksen ja graafisen ilmeen julkaiseminen
15.6.2018Keskusvaalilautakunnan nimeäminen ja vaaliohjeistuksen vahvistaminen
23.8.2018Vaalipiirikohtaisen edustajamäärän vahvistaminen/
asiakirjaluonnosten lähettäminen kenttäkäsittelyyn
14.9.2018Kutsu liittokokoukseen / kassan edustajiston kokoukseen Rakentajassa
14.9.-14.12.2018Liittokokousvaaliehdokkaiden asetteluaika
-15.12.2018 klo 12Ehdokkaiden ja vaaliliittojen asiakirjojen luovuttaminen vaalipiirin vaalilautakunnalle
20.2.2019Vaalimateriaalin postitus äänioikeutetuille
24.2.2019Liittokokousaloitteiden jättämisen takaraja
25.2.-10.3.2019Liittokokousvaalit (sähköinen/kirjeäänestys)
16.3. => 29.3.2019Äänestystuloksen laskeminen ja vaalien tuloksen vahvistaminen
Viikko 18/2019Liittokokousaineiston postitus kokousedustajille
24.-26.5.2019Rakennusliiton 24. liittokokous / työttömyyskassan edustajiston kokous